Mặt dựng Alu, chữ Meca trường Anh ngữ Quốc tế Việt Úc